Zakres działań

Komornik Sądowy Michał Jędryszek stosownie do treści art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 2018r. o komornikach sądowych jest uprawniony do prowadzenia postępowań egzekucyjnych 
na obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Warszawie z wyjątkiem spraw:

  • o egzekucję z nieruchomości;
  • o wydanie nieruchomości;
  • o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości; 
  • o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy;
  • w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

 

 

 

Tutejszy organ egzekucyjny jest zatem uprawniony do przyjmowania spraw na obszarze właściwości następujących Sądów Okręgowych oraz podległych im Sądów Rejonowych

Sąd Okręgowy 1  Sąd Okręgowy 2
 
  • Sąd Rejonowy 1
  • Sąd Rejonowy 2
 
  • Sąd Rejonowy 2
  • Sąd Rejonowy 2

Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie, że korzysta z prawa wyboru komornika. W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego.

Właściwym obszarem działania Kancelarii Komornika Sądowego Michała Jędryszka jest obszar właściwości Sądu Rejonowego dla warszawy –Żoliborza w Warszawie , w skład którego wchodzą:
- dzielnica Bielany – spis ulic»,
- dzielnica Żoliborz - spis ulic»,
- gmina Łomianki – spis ulic»,
- gmina Izabelin – spis ulic».

Kancelaria

Kancelaria

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy - Żoliborza w Warszawie Michał Jędryszek

Adres

Kancelaria

01-616 Warszawa
ul. Mickiewicza 32a lok 3
lokalizacja»

Godziny przyjęć

Kancelaria

Wtorek: 10:00 – 18:00

Kontakt

Kancelaria

tel.: 22 258 56 52
fax.: 22 409 79 03
warszawa.jedryszek@komornik.pl

Najnowsze licytacje

projekt i realizacja: www.amill.pl