O kancelarii

Kancelaria komornicza powstała w marcu 2017 roku. Jej personel stanowią ludzie młodzi i dynamiczni, posiadający wiedzę z zakresu egzekucji sądowej. Przyjęte w Kancelarii rozwiązania pozwalają na prowadzenie postępowań w sposób łączący doświadczenie oraz wiedzę z najnowocześniejszymi rozwiązaniami technicznymi. Nieodłącznym elementem działań Kancelarii jest ciągła informatyzacja oraz pozyskiwanie kolejnych dróg, które umożliwiają sprawne poszukiwanie majątku dłużnika.

Zgodnie z ustawą o komornikach sądowych i egzekucji Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie Michał Jędryszek wykonuje następujące zadania:

  • wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń;
  • wykonywanie innych tytułów wykonawczych wydanych na podstawie odrębnych przepisów oraz tytułów egzekucyjnych, które zgodnie z odrębnymi przepisami podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności;
  • sporządzanie protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem
  • orzeczenia na zarządzenie sądu lub prokuratora;
  • doręczanie zawiadomień sądowych, obwieszczeń, protestów i zażaleń oraz innych dokumentów za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty;
  • na wniosek organizatora licytacji – sprawowanie urzędowego nadzoru nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty;
  • weryfikowanie istnienia i treści tytułów wykonawczych wydanych w postępowaniach elektronicznych.

Kancelaria

Kancelaria

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy - Żoliborza w Warszawie Michał Jędryszek

Adres

Kancelaria

01-616 Warszawa
ul. Mickiewicza 32a lok 3
lokalizacja»

Godziny przyjęć

Kancelaria

Wtorek: 10:00 – 18:00

Kontakt

Kancelaria

tel.: 22 258 56 52
fax.: 22 409 79 03
warszawa.jedryszek@komornik.pl

Najnowsze licytacje

projekt i realizacja: www.amill.pl